Consell Jurídic Consultiu
de la
Comunitat Valenciana
ASSUMPTES ÚLTIM PLE

Si desitja conéixer els criteris de publicació dels dictàmens d'aquest Consell Jurídic Consultiu faça clic ací.


En la sessió celebrada el dia 11 de juny, el Ple del Consell Jurídic Consultiu va emetre els dictàmens corresponents als assumptes següents:

  Palau de Santa Bàrbara. Plaça de Sant Nicolau, 2 - 46001 València
correu: consultiu_net@gva.es Telèfon: 963131200 Fax: 963869679 [Twitter]Política de privacitat